Як збільшити ККД при живленні озимої пшениці азотом?

При вирощуванні пшениці озимої застосування мінеральних добрив є одним з найголовніших чинників отримання стабільно високих врожаїв. В середньому для формування 10 ц/га зерна пшениця озима виносить з ґрунту 27 – 35 кг азоту; 11 – 14 кг фосфору; 20 – 26 кг калію. Система живлення пшениці озимої мінеральними добривами передбачає основне, припосівне удобрення та підживлення. Проте при неправильному застосуванні мінеральні добрива можуть викликати опіки та вилягання рослин, особливо це стосується азотних добрив. У розвитку пшениці озимої виділяють два критичні періоди забезпеченості рослин елементами живлення: від появи сходів до припинення осінньої вегетації; від відновлення рослин після перезимівлі до виходу в трубку. Внесення всього об’єму фосфорних і калійних добрив в основне удобрення забезпечить культурі оптимальне живлення впродовж усього періоду вегетації в силу їх повільної мобілізації. Водночас надмірна доза азотних добрив на даному етапі, з одного боку, призведе до зниження зимостійкості культури, а з іншого – до втрати більшої частини азоту через випаровування та вимивання з прикореневої зони ґрунту. Тому розрахункову норму азотних добрив застосовують в передкритичні  періоди.

Проте можна вдатися до обхідної тактики зменшення внесення мінерального азоту, застосувавши біологічний препарат Біонорма Азот. Біонорма Азот – це препарат, створений вченими-мікробіологами інституту Агробіології, який поєднав у собі інноваційні розробки і агрономічно-корисні мікроорганізми, створені самою природою. Застосування препарату Біонорма Азот може забезпечити від 30 до 80 кг/га по д. р. біологічного азоту при нормі внесення 3 л/га в передпосівну культивацію. Бактерії, що увійшли в композицію препарату, поселяються в ризосфері і ризоплані рослини відразу після проростання і забезпечують засвоєння рослиною азоту в тій кількості, яка фізіологічно необхідна на даному етапі. Однією з переваг препарату Біонорма Азот є те, що бактерії-біоагенти препарату здатні переносити зимовий період, переходячи в форму спокою. Навесні, коли в ґрунті мінеральних сполук недостатньо для активного росту, оскільки процеси мобілізації азоту ґрунту внаслідок низьких температур протікають повільно, біоагенти препарату активуються разом з вегетацією пшениці, забезпечуючи її повноцінне азотне живлення.

Таким чином, використовуючи препарат Біонорма Азот, вже сьогодні виробники сільськогосподарської продукції можуть значно скоротити норми застосування мінерального азоту в промислових масштабах за допомогою мікроорганізмів, які існують в ґрунтах не одне тисячоліття.

Інші новини