Специфіка польових досліджень біопрепаратів, через терена до якісного продукту

Розвиток біологічного  захисту рослин в Україні – важлива наукова та виробнича проблема, від розв´язання якої залежить  рівень конкурентоспроможності продукції сільського господарства та збереження довкілля.

Основною метою випробування біопрепаратів є: порівняння дії нового препарату на цільові об’єкти в конкретних зональних ґрунтово-кліматичних умовах із препаратом, що застосовується (еталоном); визначення ефективних норм витрати чи концентрації робочої рідини залежно від стану популяцій, ступеня загрози від шкідливих організмів, порогів шкідливості;  вивчення можливості застосування бакових сумішей препаратів за зберігання строків  до появи шкідливих організмів; визначення регламентів застосування препаратів ( кількість обробок, термін останньої обробки перед збиранням врожаю) та наявності їх залишків  у продуктах  урожаю, ґрунті та інших об’єктах  довкілля; визначення господарської й економічної ефективності застосування біопрепарату як найважливішого чинника аграрного виробництва.

Основними етапами дослідження біологічних препаратів є:

  1. Планування дослідів – чітке визначення завдання, розробка схеми, вибір дослідної ділянки і оптимальної структури польового досліду.
  2. Вибір і підготовка дослідної ділянки – однорідність ґрунту за типом і механічним складом, умістом гумусу, кислотністю, вирівненністю рельєфу; мають бути дотримані умови, як-от: однаковий попередник, система удобрення, обробіток ґрунту.
  3. Підготовка для дослідів поля (ділянок). Для об’єктивної оцінки ефективності дії  препарату повторність ділянкових дослідів має бути не менш ніж триразовою.
  4. Польові роботи в досліді – чітке дотримання одночасного виконання операцій у досліджуваних варіантах (розрив не повинен перевищувати 1 год), триваліша перерва у їх виконанні, особливо якщо змінилися погодні умови (пішов дощ, посилився вітер тощо), призводить до істотної різниці значень показників ефективності препаратів і навіть до повної втрати ймовірності результатів досліду; також важливим є ретельне дотримання методик і висока якість виконання операцій.

Під час проведення державних випробувань біопрепаратів  ведуться фенологічні спостереження, визначається динаміка росту рослин (в основні фенофази), урожайність та якість продукції, але  якщо препарат має фунгіцидну, інсектицидну чи проявляє родентицидну дію, то проводяться додаткові обліки.

Специфікою дослідження біопрепаратів є спеціальний підхід до оцінки їх ефективності: захисний ефект проявляється пригніченням шкідливого організму; рівнем захисної, лікувальної та профілактичної  дії; зміною біохімічних процесів, що мають вплив на прискорення фаз розвитку рослин, підвищення та якість врожаю.

Інші новини