Акредитація лабораторій за системою ISO 17025:2017

Акредитація випробувальних лабораторій за міжнародним стандартом ISO 17025:2017 – необхідність, продиктована сучасними вимогами до контролю якості товарів та послуг.

Два роки тому в силу вступила нова версія ISO 17025. На зміну версії 2006 року прийшла нова редакція стандарту, яка включає сучасні підходи до організації роботи лабораторій. Жорстка система контролю конфіденційності клієнтських даних та неупередженості персоналу, перехід до електронної системи документообігу, запровадження ризик-орієнтованого підходу для аналізу результатів випробувань – основні нововведення, якими можуть похвалитися установи, які вже пройшли акредитацію згідно нових правил ISO 17025:2017.

Наразі кожна випробувальна лабораторія, яка вже отримала атестат про акредитацію згідно ISO 17025:2006, забов’язана довести свою спроможність відповідати вимогам часу, подавши заявку до Національного Агенства з Акредитації України на переакредитацію згідно останньої версії стандарту. Ті ж установи, які тільки починають свою діяльність у сфері контролю якості продукції, мають право на проведення процедури акредитації лише згідно нової версії ISO 17025.

Нові, сучасні підходи до менеджменту роботи лабораторій, прописані в тексті ISO 17025:2017, повністю відповідають вимогам світової наукової спільноти, а отже, покращують рівень надання послуг з контролю якості продукції в Україні. Акредитація новоствореної випробувальної лабораторії Інституту Агробіології – перший крок на шляху до завоювання довіри замовників та підтвердження високого рівня якості надання послуг з випробувань сільськогосподарської продукції. Процес отримання Атестату про акредитацію – справа довготривала, але вона є обов’язковою умовою успішного старту роботи лабораторії, що претендує на звання беззаперечного лідера у своїй сфері.

Інші новини