Управління органічними рештками після збору культур

 

Стерня пшениці

Наближається час жнив, і однією з бід у цей час в сільському господарстві є спалювання соломи культур для пришвидшення звільнення поверхні поля, та, нібито, забезпечення кращої підготовки ґрунту під наступну культуру. Проте, ми часто забуваємо, які наслідки несе така бездумна дія.

Стерилізація ґрунту на глибину до 10 см, адже в результаті спалювання температура поверхні ґрунту сягає 360 °С, відповідно вся органіка, і в тому числі гумус, згорає, що дорівнює втратам як оптимальних механічних характеристик ґрунту, його буферності від дії шкідливих хімічних речовин, так і родючості. Існує думка, що під час спалювання соломи ми знищуємо багато шкідливих хвороб, але ми забуваємо, що в результаті спалювання ми також знищуємо всю біоту ґрунту. Ґрунт – це біологічно збалансована система, яка сама може як контролювати та боротись з шкідливими організмами і їх значним пануванням, так і забезпечувати оптимальні умови росту та розвитку самих рослин. Вогонь знищує елементи живлення доступних форм, які вивільняються в процесі життєдіяльності.

В результаті спалювання соломи ми хоч і швидко отримуємо мінеральні сполуки, але здебільшого це окиси елементів, і забуваємо, що такі елементи як азот, зв’язаний вуглець і кисень, втрачаємо у вигляді газів. При цьому більшість мінералів можуть також бути втрачені в результаті швидкого їх промивання, залежно від типу ґрунту, в нижні, не доступні для рослин горизонти.

Солома та органічні рештки культур, при правильному їх використанні, завжди є джерелом для формування гумусу та поступового вивільнення додаткових елементів живлення. Крім того, солома на поверхні ґрунту слугує захистом від впливу прямих сонячних променів, від нагрівання, та ефективним способом збереження вологи за рахунок зменшення випаровування. А це дуже важливо в окремих ґрунтово-кліматичних умовах при застосуванні вологозберігаючих та накопичуючих органіку технологіях вирощування культур.

В цілому, в ґрунтах живуть мікроорганізми, що забезпечують розклад та перетворення органіки та пожнивних решток, проте для пришвидшення процесу, краще використовувати деструктори. Більшість деструкторів побудовані на основі грибів Triсhoderma, що забезпечує ефективний розклад целюлози. Проте краще віддавати перевагу різнонаправленим препаратам, які будуть забезпечувати не тільки деструкцію органічних решток, але й оптимальний фітосанітарний стан ґрунту.

Чашки Петрі

Таким препаратом є BioNorma Деструктор, в склад якого входять гриби Triсhoderma harzianum, Triсhoderma lignorum та бактерії Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aureofaciens, Paenybacillus polymyxa. Завдяки такому складу досягається ряд корисних властивостей, зокрема, мікроміцети Triсhoderma harzianum та Triсhoderma lignorum – це активні целюлозоруйнівні біоагенти, які володіють здатністю до розкладання рослинних решток. Мікроміцети виділяють комплекс целюлозолітичних ферментів, які починають розкладання стерні одразу після внесення препарату, і продовжують його протягом всього періоду існування грибів у ґрунті. Крім того, істотною перевагою мікроміцетів роду Trichoderma є їх фунгіцидна активність, що забезпечує знезараження рослинних решток.

Бактерії Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aureofaciens, Paenybacillus polymyxa в складі препарату є активаторами корисної мікрофлори ґрунту за рахунок синтезу значної кількості біологічно-активних сполук, таких як ферменти, фітогормони, вітаміни та речовини антибіотичної природи, які пригнічують розвиток фітопатогенів.

Як наслідок, препарат, дозволяє прискорити процеси розкладання органічних решток на полі, залишаючи у ґрунті вуглець та азот рослинного походження. На додачу, препарат покращує фітосанітарний стан ґрунту за рахунок пригнічення патогенної мікрофлори та покращення родючості ґрунту, що сприяє підвищенню врожайності культурних рослин.

Норма препарату сильно залежить від накопичених органічних решток і може коливатись від 1 до 4 л/га – чим більше решток, тим більша норма препарату буде доцільною. При застосуванні деструктора BioNorma, рекомендується вносити, залежно від накопичених органічних решток, від 15 до 40 кг/га д.р. азоту, що буде пришвидшувати формування колоній грибів і їх целюлозолітичну активність. Також не забуваємо, що дані мікроорганізми потребують змішування з ґрунтом, тобто укриття від прямих сонячних променів (ультрафіолету), тому в технологічному процесі їх можна використовувати, обприскавши органічні рештки та ґрунт перед лущенням стерні, або іншим обробітком, що забезпечить їх закриття.

Препарат Біонорма Деструктор

Такий спосіб розкладу соломи, органічних післяжнивних та поукісних решток забезпечує не лише вивільнення елементів живлення рослин і підвищує родючість ґрунту, але і на початкових етапах виступає природнім бар’єром проти негативного впливу високих температур в жаркі роки. Препарат має вологозберігаючі властивості за рахунок екранування сонячних променів з поверхні ґрунту, а також формування змульчованого шару, через який волога випаровується повільніше.

 

Отже, при використанні різнонаправленого препарату BioNorma Деструктор, маємо:

  •  не порушені природні процеси гумусоутворення, розклад та мінералізація органічних решток без втрати азоту і вуглецю,
  • кращий фітосанітарний стан грунту,
  • при правильному змішуванні соломи та решток з ґрунтом, отримуємо мульчований шар, що захищатиме від негативного впливу високих температур, і зменшувати втрату вологи. Це, в свою чергу, забезпечує підвищення родючість ґрунту, зменшення затрат на мінеральні добрива на 10-15 % і підвищення продуктивності культур на 10-30 %.

 

 

Інші новини