Системи гербіцидного захисту сої

 

Рослина сої

Основною проблемою при вирощуванні сої є захист від бур’янів. Адже вони є більш конкурентними на ранніх етапах росту і розвитку по відношенню до сої. Тому, підбір гербіцидного захисту є важливим компонентом успіху при вирощуванні сої.

 

 

 

Сухий квітень зумовлював використання та схиляння до страхових гербіцидних систем захисту сої, проте нещодавні дощі, що пройшли надають можливість до сходів рослин використати грунтові схеми.

При цьому краще використовувати бакові суміші з різно направленими продуктами для розширення спектру боротьби з бур’янами. Так можливе використання препарати або бакові суміші препаратів, на основі:

  • Прометрину або Тербутилазіну в поєднанні, в сухих зонах, з Пропізохлором, Металохлором (С-металохлором) або Ацетохлором, в зонах з значною кількістю опадів та промивними типами грунтів Пропізохлором або Металохлором (С-металохлором);
  • Метрибузину в поєднанні з Прометрином або Тербутилазіном при значному засміченні дводольними бур’янами, а для розширення проти злаковими бур’янів бакову суміш з Пропізохлором, Металохлором (С-металохлором),
  • Метрибузину з Флуфенацетом або Кломазоном, що забезпечать широкий спектр боротьби з дводольними і злаковими бур’янами, проте при цьому необхідно враховувати обмеженість по вибору наступних культур в сівозміні.

Норми використання даних діючих речовин в бакових сумішах залежать від механічного складу грунту, вмісту гумусу, засміченості полів, тому бажано уточнювати в компаній виробників або підбирати їх враховуючи, як параметри грунту, так і волого забезпечення зони та стан можливого забур’янення посівів.

При наявності вже пророслих бур’янів до бакових сумішей можна додавати препарати на основі солей Гліфосату. Також даний продукт можна використати для знищення бур’янів за 2 – 3 дні до сходів культури за умов  значного забур’янення поля, при подальшому використані страхових схем захисту сої.

Логотип BioNorma

Система страхового захисту, дещо обмежена в строках використання, проте при правильному підборі продуктів забезпечує високу ефективність в боротьбі з бур’янами. Всі традиційні схеми захисту в основному будуються на основі препаратів з діючою речовиною Бентазону (Базагран і його аналоги). При цьому продукти є мало ефективним проти осотів, герані, амброзії (в пізніх фазах), берізки польової, пасльону, мишачого горошку, видів молочаю, злинки канадської (в пізніх фазах), чистця польового та ін.. Тому, потребує підсилення дії і розширення спектру гербіцидної дії іншими діючими речовинами.

Поле з соєю

Зокрема, для розширення спектру боротьби з дводольними бур’янами ефективно буде застосувати на ранніх етапах бакову суміш Бентазону (Базагран і його аналоги) з Тифенсульфурон-метилом (Хармоні і його аналоги), що забезпечить широкий спектр контролю бур’янів, крім видів молочаю, берізки польової, пасльону чорного. Або поєднати Бентазон з Кломазоном (Бамбу та ін..), що забезпечить ефективний контроль дводольних і однорічних злакових  бур’янів і грунтову дію. При цьому маємо пам’ятати про можливу фітотоксичну дію в наступний рік на злакові культури.

За умов наявності у великій кількості бур’янів та їх не рівномірній появі, краще використати препарати на основі Імазамоксу (Пульсар та його аналоги) в чистому вигляді, а за умов значного засмічення осотами, грабельками звичайними, волошкою синьою краще формувати бакову суміш з Бентазоном. При цьому пам’ятаємо, що в наступний рік є небезпека на даних полях отримати фітотоксичну дію на буряк цукровий, столовий та кормовий, ріпак, гречку і просо.

Однією з основних умов використання даних продуктів та їх бакових сумішей, є своєчасність і чіткість дотримання регламенту їх внесення, адже дані продукти краще застосувати до фази 4-го трійчастого листка сої за умов ранніх фаз бур’янів.

Проти злакових бур’янів у посівах сої боротись значно простіше, адже є широкий спектр гербіцидів на основі хізалофоп-П-етилу, хізалофоп-П-тефурилу, квізалофоп-П-тефурилу, флуазифоп-П-бутилу, клетодиму, пропахізофопу, тепралоксидиму, при цьому ми маємо орієнтуватись на стан злакових бур’янів, зокрема фазу розвитку та їх величину, і відповідно підбирати норму їх внесення. Проте, не зважаючи на їх селективну дію, не бажано обробляти проти злаковими гербіцидами посіви сої в фазу формування бутонів – цвітіння, адже продукти діють на меристемі тканини рослин, як злакових бур’янів так і сої.

Отже, в умовах цього року можна, якщо не отримали ще сходів сформувати грунтову схему захисту культури, при потребі з додаванням Гліфосатів для підчистки вже наявних бур’янів, або використати страхові схеми враховуючи певні обмеження висіву деяких культур при формуванні більш сильніших бакових сумішей.

Василий Кифорук, эксперт BioNorma, кандидат с.-х. наук

                                                                                 Сергій Даценко – керівник представництва SHARDA CROPCHEM LTD

 Сергій Даценко

Не секрет, що поточний рік характеризується надзвичайною нестачею вологи в ґрунті. На ранніх етапах розвитку сої, особливо актуальною є проблема гербіцидного захисту. Економія на захисті на ранніх етапах розвитку культури може призвести до втрат врожаю біля 30-50%.

Для захисту посівів сої від сегетальної рослинності необхідно звернути увагу на гербіциди ґрунтової дії, такі як: Старес, КЕ (пропізохлор,720 г/л); Буззін, ВГ (метрибузин,700 г/кг); Бустер Фаст, КЕ (кломазон,480 г/л). Для більшої ефективності допускаються такі змішування Старес, КЕ (пропізохлор,720 г/л)+Промет, КС (прометрин, 500 г/л); Оттер Форте, КС (S-метолахлор, 312,50 г/л +тербутилазин, 187,50 г/л). В умовах недостатньої наявності ґрунтової вологи при внесенні, рекомендуємо збільшувати норму виливу робочого розчину та при посушливих погодних умовах, гербіцид необхідно заробляти у ґрунт на глибину 3-5 см, оптимальна температура внесення ґрунтових гербіцидів від +15 до +25оС, а для препаратів на основі метрибузину 20-25 оС.

Фаза 1-3 справжніх листків культури є критичним періодом контролю сегетальної рослинності, тому саме у цей період повинен здійснюватися контроль бур’янів. Рекомендуємо внесення гербіциду Бента, РК (бентазон,480 г/л) для контролю дводольних бур’янів. Якщо на полі значно переважають злакові бур’яни, вносяться грамініциди: Тарзан, КЕ (хізалофоп-п-етил,125 г/л) або Спрінт, КЕ (пропахізафоп, 100 г/л). При змішаному типі забур’яненості рекомендуємо внесення препарату Вінес, РК(імазамокс,40 г/л) або Ізумруд, РК (імазетапір,100 г/л). Обробку необхідно здійснювати вранці (до 10 год) або у вечірні години за температури повітря від +10 до +25оС.

Анатолій Дацьков, агроном-технолог «Океан Інвест» в Вінницькій області:

Анатолій Дацьков

Чисте поле для сої можна зробити ефективно і доступно забезпечити наступним захистом:
Харвард  (ацетохлор, 900 г/л) 1,5-2,0 л/га (або Пром БТ (прометрин, 500 г/л) – 2 л/га), разом в суміші з Клом БТ (кломазон, 480 г/л)  0,2-0,3 л/га.
Або, в залежності від бур’янів,  Тізеголд БТ (s-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л) – 4-4,5 л/га, для контролю однорічних одно- та дводольних бур’янів (але розрахунок норми залежить залежить від вмісту гумусу в грунті).

Гербіцидну схему по вегетації рекомендовано застосовувати в тому випадку, коли немає наявності ґрунтової вологи.
По вегетації: контактний гербіцид Боб БТ (бентазон, 480 г/л) – 3,0 л/га або двічі по 2,0 л/га починаючи  з 1 трійчастого листка. За потреби, можна додавати продукт, на основі тифенсульфурон-метилу, 750 г/л.

Контроль хво­ща по­льо­во­го у сої також можна провести препаратом Клом БТ (кло­ма­зон, 480 г/л) у нормі – 0,3 л/га по ве­ге­тації у фазі 2–3 листків куль­ту­ри, після застосування мож­ли­ве ча­ст­ко­ве короткочасне при­г­нічен­ня рос­лин сої у вигляді часткового посвітління верхніх листочків , яке проходить через декілька днів та не впливає на урожай.

Високу ефективність у боротьбі з одно- та багаторічними злаковими бур’янами по вегетації має гербіцид Нейтрин БТ (хізалофоп-п-етил, 125 г/л) в нормі 0,8-1,1 л/га в будь-яку фазу розвитку культури, норма вибирається в залежності від видового складу бур’янів та їхньої фази розвитку.
Крім того по сої ГМО використовують гербіциди на основі ізопропіламінної, або калійної, солі гліфосату) – 3-4 л.га. або в два прийоми фаза сої 1-3 трійчастих листка. Ефективним гербіцидним захистом для сої проти злакових та дводольних бур’янів, але з обмеженням на послідуючі культури, є продукти на основі імазамоксу, 40 г/л.  Внесення – 2-3 трійчастих листки в нормі 1 л/га. Забезпечуємо контроль таких злісних бур’янів, як амброзія, берізка, вовчок, Канатник теофаста, лобода, герані, латуки, осоти, дурман, тощо.

Олег Дерменко, канд.с-г.наук, начальник відділу продакт-маркетингу ALFA Smart Agro:

Олег Дерменко

Соя, як і більшість культур, чутлива до конкуренції з бур’янами. Але сою вирізняє розтягнутість гербокритичного періоду – від сходів до початку гілкування (це 40-60 днів залежно від скоростиглості). Повільний початковий ріст і розвиток сої дає суттєву перевагу бур’янам. Їх видове різноманіття залежить від регіону вирощування сої, але можна виділити домінуючі бур’яни – види лободи і різні злаки.

Для їх контролю компанія має як ґрунтовий гербіцид Конкур (метрибузин, 600 г/л), так і страхові – Альфа-Бентазон (бентазон, 480 г/л) і Кайман (хізалофоп-п-етил, 60 г/л + клетодим, 120 г/л). Ці препарати складають основу розробленої компанією високоефективної системи захисту сої від шкідливих об’єктів.

Інші новини