Легенда чи правда? Що таке мікробіота ґрунту і чому вона так важлива?

Дослідження про мікробіоту ґрунту  доводять, що вона дуже важлива, адже її значення для вегетуючих рослин – безцінне, бо до її складу входять різні корисні мікроорганізми: бактерії, актиноміцети, мікроскопічні гриби, одноклітинні водорості, деякі найпростіші. Крім цього, мікробіота має суттєвий вплив на формування ґрунту і може міняти його структуру.

Залежно від глибини ґрунту знаходиться різна кількість мікроорганізмів, їх умовно можна розділити на дві великі групи – бактерії і гриби (мікроміцети).

Загальне мікробне число в 1 г ґрунту може досягати 1 – 5 млрд. В 1 га ґрунту міститься 1 тонна живої ваги бактерій, однак у різних шарах кількість мікроорганізмів неоднакова. У самому верхньому шарі ґрунту мікроорганізмів дуже мало (шар «0,5 см),  на глибині 1-2-5 см до 30 – 40 см їх число найбільше. У цьому шарі загальне мікробне число в середньому 10-50 млн в 1 г. У відносно чистих ґрунтах цей показник дорівнює 1,5-2 млрд в 1 г.

Також є фактори, які впливають на кількісний і якісний склад ґрунту, такі як: тип ґрунту, вологість ґрунту, аерація, температура ґрунту, адсорбційна здатність ґрунтів. На склад мікрофлори ґрунту впливають пори року, клімат, методи обробки ґрунту та характер рослинного покриву.

Певні види мікроорганізмів живуть у симбіозі з рослинами. Вони мають здатність проникати в корінь та живитись солями та органічними сполуками, засвоювати атмосферний азот і постачати його рослинам.

За недостатньої кількості корисних мікроорганізмів обмежується засвоєння рослиною різних поживних речовин. В результаті і чого може зменшуватись продуктивність кожної рослини, відповідно врожайність буде знижена.

На практиці застосовують, як правило, штами мікроорганізмів ( у вигляді біопрепаратів). Штам – це чиста культура мікроорганізму, виділеного з певного середовища. Біопрепарат ефективний доти, поки містить достатню кількість життєздатних клітин, тобто зберігає необхідний титр – установлену технічними умовами кількість клітин в 1 см ³

Ми не помилимось, якщо скажемо, що мікроорганізми так само важливі для ґрунту, як їжа чи вода для нормального функціонування людського організму. Ґрунт не може окремо існувати без мікроорганізмів, адже вони відіграють провідну роль у його формуванні, підтриманні родючості  та  є основними чинниками процесів колообігу біогенних елементів у біосфері.

Інші новини