Форма має значення

Що таке біологічні препарати?

Біологічні препарати – група продуктів біологічного походження. Це можуть бути клітини, тканини, як живі так і мертві, біологічно активні речовини (цукри, білки, амінокислоти), продукти життєдіяльності живих організмів тощо. Біопрепарати отримують з різних природних джерел, зокрема біотехнологічним шляхом. Цю групу препаратів слід відзначити як суспільно і економічно важливу. Так, в 2008 році обіг грошових ресурсів при виробництві та реалізації препаратів даної групи становив 65,2 мільярдів доларів США.

Що таке препаративна форма?

Препаративна форма – це суміш активних інгредієнтів (діючої речовини) з інертними (пасивними) інгредієнтами. Більшість препаративних форм уже готові для використання, інші перед застосуванням необхідно розбавити водою або іншими розчинниками. Часто одна і та ж діюча речовина випускається в різних препаративних формах.

Отримання діючої речовини ‒ це лише 50% роботи від загального процесу виготовлення біопрепарату. Для вдалого застосування корисних властивостей біологічних агентів, безпосередньо у агровиробництві, потрібно правильно донести діючу речовину в потрібне місце у відповідному стані. Біологічні структури часто дуже вимогливі до умов середовища в якому вони максимально будуть корисні, тому потребують особливого підходу при створенні препаративної форми.

За агрегатним станом біопрепарати можна поділити на три групи – газоподібні препаративні форми, рідкі препаративні форми і тверді препаративні форми.

Газоподібні препаративні форми біопрепаратів малорозповсюджені, але стрімко набувають популярності. Являють собою речовини, які перебувають у газоподібному стані за нормальних умов. Можуть складатися з одного або декількох газів. Діючі речовини, як правило, мікробного походження.

Рідкі препаративні форми біопрепаратів одні з найбільш розповсюджених серед виробників і споживачів цих продуктів. Являють собою речовини, яким притаманна плинність і достатньо мала зміна об’єму (при зміні тиску й температури). Як наслідок, відносна стабільність і технологічність препарату, що дуже важливо. Саме цим обумовлюється їх популярність. В основі препаратів даного типу лежить розчинник (переважно вода) і, власне, в тій чи іншій концентраціїї біологічний агент (діюча речовина). Часто діючою речовиною є активний живий організм. Яскравим прикладом рідкої препаративної форми біопрепарату є широковідома лінійка рідких інокулянтів від ГК Біонорма.

Тверді препаративні форми біопрепаратів широкорозповсюджені. Являють собою речовини, що характеризуються стабільністю форми, на відміну від інших агрегатних станів: рідини та газу. Мають багато класифікацій. Як правило, це діючі речовини нанесені на сорбенти (носії). Також це можуть бути спеціально доведені до такого стану різного роду речовини біологічного походження, наприклад за допомого ліофільного висушування.

Підсумовуючи потрібно зауважити, що конкретну найкращу чи найзручнішу для використання препаративну форму біопрепарату виокремити не можна. В залежності від діючої речовини, способу та умов застосування для кожного індивідуального випадку вона буде своя. До вибору біопрепарату і його препаративної форми потрібно підходити дуже відповідально. Тут деталей, які можна не враховувати, не буває. Не слід соромитися проконсультуватися у фахівців цього напрямку. Однозначно можна зауважити лише те, що біопрепарати не потрібно боятися застосовувати. Вони позитивно впливають не лише на врожай, а й на те, яку планету ми лишимо наступним поколінням.

Інші новини