Чи доцільно використовувати деструктори після кукурудзи?

Чи актуально використовувати деструктори на післяжнивних рештках кукурудзи? Кукурудза за період свого розвитку формує потужну надземну частину і розгалужену кореневу систему, для побудови яких потребує великої кількості елементів живлення, тим самим збіднюючи ґрунт. В зв’язку з тим, що більша частина сільськогосподарських угідь під кукурудзу зайнята саме площами для вирощування кукурудзи на зерно, гостро постає питання утилізації побічної продукції, надземної частини рослин. В нагоді стануть препарати деструктори, які сприяють швидкому розкладанню органічних структур, адже аборигенні мікроорганізми, наявні в ґрунті в малих кількостях, при інтенсивному землеробстві виконують цю роботу в рази повільніше. Утилізація пожнивних решток за допомогою препаратів деструкторів – це швидкий і економічно вигідний спосіб відновити родючість ґрунту, повернувши в орний шар вуглець, азот, калій, сірку та інші незамінні елементи для наступних культур в сівозміні, які були винесені з ґрунту.

Враховуючи пізні строки збору врожаю кукурудзи скептики скажуть, що деструктор не дасть позитивного ефекту. Проте ми кваліфіковано заявляємо, що це – хибна думка. Біоагенти препарату БІОНОРМА ДЕСРУКТОР виконують покладену на них функцію з моменту їх внесення в осінній період до зниження температури в орному шарі ґрунту до +5°С. Окрім цього, варто зазначити, що бактерії і мікроміцети, які увійшли до композиції даного препарату, утворюють спори, здатні переносити несприятливі ґрунтово-кліматичні умови. При досягненні температури ґрунту +3…+5°С рано навесні вони відроджуються в активні бактеріальні і грибні форми, продовжуючи деструкцію наявних органічних решток, не завдаючи шкоди послідуючим культурам в сівозміні.

Тобто, використання препарату БІОНОРМА ДЕСТРУКТОР після кукурудзи забезпечує не лише утилізацію решток, а й збагачує виснажені ґрунти необхідними макро і мікроелементами для вирощування наступних культур.

Інші новини