Азот для кукурудзи

Кукурудза потребує достатньої кількості тепла, вологи, родючого, добре структурованого грунту та вкрай чутлива до нестачі елементів живлення. Для формування 1 т зерна рослині кукурудзи необхідно: азоту – 25-30 кг, фосфору – 10-15 кг, калію – 30-40 кг, кальцію – 640 кг, магнію – 6-10 кг, сірки – 2-4 кг.

Для реалізації потенціалу врожайності кукурудзи, тобто отримання максимального збору зерна і сухої речовини у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах поживні елементи потрібні рослині протягом всього періоду вегетації, але найбільш інтенсивне їх споживання триває від фази 6-8 листків до кінця цвітіння. Дози мінеральних добрив, які вносяться під вирощування кукурудзи повинні бути розраховані відповідної фактичної наявності поживних елементів у грунті та запланованого рівня продуктивності культури.

Основні джерела та особливості споживання азоту під час вегетації кукурудзи:

  • Існують два джерела азоту для забезпечення розвитку зернівок кукурудзи: N, переміщений із вегетативних органів кукурудзи, та N, який постійно вбирається із ґрунту. Таким чином, забезпечення рослин азотом впродовж усього періоду вегетації кукурудзи є критичним для отримання максимального урожаю;
  • На момент цвітіння (R1) кукурудза використовує приблизно 63% сезонної потреби в азоті. Решта споживається під час наливу зерна (R1-R6);
  • Для отримання високих врожаїв рослини кукурудзи потребують 150–230 кг/га азоту для підтримки належного розвитку зерна. Приблизно 38% цієї потреби постачається із вегетативних органів кукурудзи, решта – за рахунок споживання азоту із ґрунту після цвітіння;
  • При інтенсивній технології вирощування споживання азоту кукурудзою після цвітіння може становити 95–145 кг/га.

При внесенні азоту на рівні максимально можливого використання вірогідність його споживання рослинами і потенційної наявності для підтримки формування та наливу зерна зростає.

ВАЖЛИВІСТЬ АЗОТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ

Азот – найбільш важливий елемент і один із найдорожчих складників при вирощуванні кукурудзи. Незважаючи на те, що віддача від внесення азотних добрив зазвичай більша, ніж від інших елементів живлення, аграріям слід ефективно використовувати азот для досягнення максимальної користі. Це означає мінімізацію втрат азоту шляхом внесення його необхідної кількості в періоди, коли рослина його  максимально потребує. Водночас слід бути впевненим, що азот не є лімітуючим чинником для отримання максимального врожаю впродовж усього вегетаційного періоду кукурудзи. Дуже важливо, щоб кількість азоту в період його максимального використання (V8–VT) була достатньою.

АЗОТНИЙ ДЕФІЦИТ

Якщо у рослин спостерігається відмирання нижнього ярусу листків, а листки верхнього ярусу залишаються зеленими або частково зеленими з жовтими V-подібними плямами на кінчиках,  — це наслідки дефіциту азоту. 

Поза сумнівом, дефіцит азоту є головним чинником, що обмежує врожайність кукурудзи. Високі ціни на азотні добрива збільшують витрати на вирощування цієї культури. Із загального обсягу азоту, що вноситься у ґрунт з мінеральним добривом, рослини використовують тільки частину, оскільки з мінеральними сполуками азоту в ґрунті відбуваються різні складні процеси, що визначають його доступність для рослин. Ступінь поглинання поживних речовин рослиною з добрив обчислюється у відсотках від внесеної у ґрунт їх кількості. Ступінь використання азоту культурами оцінюється приблизно в 50%.

Одним зі способів підвищення рентабельності виробництва кукурудзи великими господарствами може стати зниження витрат на азотні добрива при підвищенні їх ефективності (використання азоту з добрив). Цього можна досягти за рахунок використання гранульованого біопрепарату Біонорма Азот виробництва компанії BioNorma.

Біонорма Азот гранула – препарат вільноживучих та асоціативних азотфіксувальних бактерій, здатний забезпечити повноцінне азотне живлення сільськогосподарських культур та розкрити їх природного потенціалу до росту.  

Композиція азотфіксувальних бактерій характеризується комплексною дією на рослини. Вільноживучі азотфіксатори роду Azotobacter здатні фіксувати атмосферний азот та накопичувати його у верхньому родючому шарі ґрунту, збагачуючи його азотом в доступній для рослин формі. Мікроорганізми роду Azospirillum є асоціативними азотфіксувальними бактеріями, що колонізують ризосферу та ризоплану рослини. Фіксують атмосферний азот в безпосередній близькості до кореня, сприяють його засвоєнню рослиною, підвищують здатність коренів утримувати воду та посилюють ріст в цілому.

Бактерії, що входять до складу препарату БІОНОРМА АЗОТ гранула, доповнюють дію один одного, забезпечуючи найбільш ефективне накопичення сполук азоту в результаті їх біологічної азотфіксації.

Гранульована  препаративна форма дозволяє спростити та розширити технологію внесення біопрепаратів.

Тепер стало можливим дати потрібну кількість біопрепрату до самого коріння. 

Для внесення гранул, а вони абсолютно стандартного розміру (4-6 мм), не потрібно додаткових аплікаторів, чи додаткових пристроїв. Звичайні розкидачі, сівалки, передпосівні комплекси, де передбачено внесення стартових добрив, дозволяють спокійно вносити наші гранульовані препарати.

Отже, використання гранульованого біопрепарату Біонорма Азот гранула значно заощадить ваші гроші та час, але при цьому збереже врожай. 

 

Джерела: 

agronom.com.ua/zhyvlennya-kukurudzy-ta-optymalnyj-sklad-dobryva/

superagronom.com/blog/864-yak-rozpiznati-defitsit-azotu-na-kukurudzi-poradi-nila-kinsi

agronom.com.ua/spozhyvannya-azotu-kukurudzoyu/

Інші новини