Біологічний метод захисту рослин – ефективно та безпечно

Хімічні засоби, що використовуються для боротьби з хворобами та шкідниками, дійсно можуть бути небезпечні для людини, якщо не дотримуватися заходів безпеки при проведенні робіт або при використанні в їжу оброблених рослин.

Захисний період таких препаратів може становити до 1 місяця. Але часом шкідники і хвороби атакують культури перед самим збором врожаю. Обробляти їх хімічними засобами вже не можна, а ігнорування призведе до втрати плодів.

У таких випадках на допомогу приходять біопрепарати. Це спеціальні препарати натурального (біологічного) походження, які не впливають на здоров’я людини, але призводять до загибелі шкідливих комах і грибків.

Їх отримують на основі продуктів життєдіяльності живих організмів – вірусів, грибків, бактерій, рослин. Вони згубні тільки щодо певного переліку шкідників і захворювань.

Біопрепарати мають ряд переваг:

  • Безпеца. Склади є абсолютно безпечними щодо людини і тварин. Оброблені плоди дозволено вживати в їжу вже через кілька днів.
  • Екологічность. Препарати не є небезпечними для навколишнього середовища, часто не впливають на запилювачів – бджіл.
  • Комплексна дія. Більшість препаратів поєднують подвійну дію – борються з «ворогом» рослини і зміцнюють її імунітет.
  • Економічность. Для обробки досить невеликої кількості. Розчини не вимагають спеціальних умов для приготування.
  • Термін застосування. Біологічні засоби можна використовувати з весни до осінніх заморозків.
  • Дієвость. Препарати згубні для комах на всіх стадіях їх розвитку.
  • Відсутность звикання. Комахи і патогенні мікроорганізми не звикають до натуральних препаратів (у порівнянні з хімічними).

Біопрепарати класифікують за ви­до­вою на­лежністю, за­леж­но від при­ро­ди діючо­го по­чат­ку та поділя­ють на три ос­новні гру­пи:

Бак­теріальні— ви­роб­лені на ос­нові різних видів бак­терій, їх за­сто­со­ву­ють для бо­роть­би зі шкідни­ка­ми і гри­зу­на­ми, про­ти фіто­па­то­генів — бак­терій-ан­та­гоністів;

Грибні— ос­но­вою є гри­би-ен­то­мо­па­то­ге­ни із ши­ро­ким спе­к­т­ром дії про­ти шкідників та мікро­би-ан­та­гоністи і гіпер­па­ра­зи­ти, спе­цифіку яких ви­ко­ри­с­та­но у бо­ротьбі про­ти хво­роб;

Вірусні— ви­го­тов­лені на ос­нові ен­то­мо­па­то­ген­них вірусів. Ви­со­ка спе­ци­фічність цієї гру­пи біоп­ре­па­ратів обу­мов­лює їхню дію пе­ре­важ­но на од­но­го шкідни­ка.

На підставі діючої речовини і мети використання біопрепарати класифікуються на кілька основних груп. Вибір засобу здійснюють в залежності від характеру виниклої проблеми.

Біологічні препарати розділяють на наступні види:

Біологічні фунгіциди – це препарати живих організмів, продукти їх життєдіяльності, що використовуються аграріями для захисту рослини в період її вегетації від хвороб, які викликають грибні та бактеріальні збудники. Біологічні фунгіциди володіють значним діапазоном дії, що дозволяє захистити рослини від широкого спектру хвороб, в тому числі: пліснявіння насіння, кореневих гнилей, снігової плісняви, борошнистої роси, бурої роси, фітофторозу, альтернаріозу, фузаріозу, фомозу, кокомікозу, бактеріозів і різного роду плямистостей і гнилей.

 Біологічні інсектициди та акарициди – це вузькоспеціалізовані мікроорганізми і продуковані ними специфічні біотоксини направленої дії, призначені для боротьби з імаго і личинками шкодочинних комах, кліщів і комарів. Біологічні інсектициди володіють широким спектром дії, що дозволяє їм ефективно боротися з наступними шкідниками: колорадським жуком, капустяною совкою, вогнівкою, яблуневою плодожеркою, лучним метеликом, американським білим метеликом, яблуневою і плодовою міллю, павутинними кліщами, великою кількістю видів гусені, тощо. При цьому препарати абсолютно безпечні для бджіл.

Біологічні інокулянти – біологічні препарати, що використовують  живі культури корисних для рослин мікроорганізмів для зміцнення здоров’я культури. Найбільшу популярність та поширеність у світі препарат здобув як інокулянт для сої (рос. инокулянт для сої). Але використання інокулянтів сьогодні не обмежується тільки бобовими культурами. Інокулянти використовують, також, для передпосівного обробітку насіння різноманітних сільськогосподарських культур: технічних, просапних, зернових колосових, кукурудзи та соняшнику.

Біологічні деструктори рослинних решток – це препарат, який сприяє пришвидшенню розкладання рослинних решток у ґрунті, пригніченню патогенної мікрофлори та оздоровленню ґрунту. В Україні та світі найпоширенішими є деструктори біоло­гічного походження.

Біологічні добрива– це специфічні ґрунтові мікроорганізми, які, разом з синтезованими ними біологічно-активними речовинами, застосовуються для забезпечення культури доступними формами азоту, фосфору та калію, а також стимуляції їх росту і розвитку, збільшення урожайності та покращення якості продукції.

Наша компанія пропонує комплексні рішення для агросектора. В портфелі компанії  BioNorma налічується понад п’ятнадцяти продуктів у рідкій препаративній формі та восьми продуктів в гранулі.

  1. Інокулянти: Ризоактив, Ризоактив Концентрат, Ризоактив Бобові стануть незамінними помічниками при посіві сої та інших бобових культур за відсутності можливості внесення азотних добрив. Інокулянти сприяють формуванню бульбочок на кореневій системі бобових, дозволяючи ефективно засвоювати атмосферний (а отже, безкоштовний!) азот у кількості від 40 кг на 1 га посіву!
  2. Препарати удобрювальної дії: Біонорма Азот, Біонорма Фосфор – вирішують проблему нестачі основних елементів живлення при вирощуванні будь-яких сільгоспкультур. Біонорма Азот дозволяє покрити нестачу від 30% азотних добрив по діючій речовині, тобто є хорошою альтернативою внесенню частини мінеральних добрив, економлячи на 1 га від 30 до 80 кг мінерального азоту за вегетаційний сезон. Біонорма Фосфор дозволяє розкрити потенціал попередньо внесених на полі фосфорних добрив, переводячи їх у розчинну, доступну для рослини форму. Немає можливості вносити фосфорне живлення цього року? Використайте недоступні раніше запаси фосфатів з фосфорного депо грунту за допомогою біопрепарату!
  3. Препарати захисної дії: Біонорма Pseudomonas, Біонорма Триходерма. У зв’язку з воєнним станом цього року далеко не всі засоби захисту рослин вдається ввезти на територію України. Брак необхідних ЗЗР можна компенсувати за допомогою біопрепаратів захисної дії від BioNorma. До складу цих продуктів входять штами мікроорганізмів з антагоністичними властивостями по відношенню до більшості збудників хвороб бактеріального та грибкового походження. Застосування біопрепаратів на ранніх етапах дозволить запобігти ураженню збудником та попередить розвиток захворювання.

Усі біопрепарати від BioNorma мають сертифікати Органік Стандарт та дозволені для органічного виробництва!

Отже, біологічний метод є основним стратегічним екологічно безпечним методом захисту сільськогосподарських культур від шкідливих об’єктів, рівень розвитку якого визначає ступінь продовольчої безпеки держави, якість харчування населення та здоров’я нації. На жаль, біологічні методи захисту рослин у нашій країні не перебувають на етапі стрімкого розвитку, тому їх потрібно впроваджувати, адже за ними – майбутнє. Чим раніше аграрії це зрозуміють, тим буде краще для усього суспільства.

 

 

Дежерела: 

consumer-cv.gov.ua/blog/2019/06/11/biopreparaty-alternatyvnyj-zahyst-silskogospodarskyh-kultur-vid-hvorob-ta-shkidnykiv/

vseroste.com.ua/blog/biopreparati-shcho-tse-i-iak-vikoristovuvati

senchanska.gromada.org.ua/news/1626088639/

Інші новини